Hur handskas vi med vilan?

Studier, jobb och skrivande har tagit en stor del av min tid. Under den sista månaden har jag insett att värdet av att planera mina dagar ännnu mer strukturerat än jag tidigar gjort, är en förutsättning för att få till ett fungerande liv. Jag har nu satt promenader och vila i fokus och delat upp det viktigaste i vardagen i ännu mindre delar än jag tidigare gjort. Smärta och andra kroppsliga problem har gjort att både dator och böcker fått stå åt sidan och ersatts av en lagom dos av ljudböcker och kostymserier på Netflix. 
 
Lästips, den finns också som ljudbok.
Det händer när du vilar - Tomas Sjödin
 
Att längta  efter vila, men vad är vila -  mer än att arbeta? Hur får vi ihop vårt behov av vila med allt ansvar och med känslan av att inte räcka till? Hur handskas vi med vilans ärkefiender Oro, Leda och Rastlöshet?
 
 
Tomas Sjödin tar oss med in i vilans värld och utforskar det mönster som går igen i så mycket - hur handskas vi med allt från det där bortglömda namnet till den hållbara kärleken........
 
 
”Att vila är att släppa taget”
”Vilan är en bro mot möjligheter”
Tomas Sjödin