Den som hittar sin plats

Boktips!

Den som hittar sin plats i tillvaron slår ut i blom och tar på något förunderligt sätt ingen annans plats.
Bara sin egen."                                                                                                                  Tomas Sjödin

Jag har läst flera av Tomas Sjödins böcker och uppskattar verkligen det språk han använder. För en tid sedan hade jag möjlighet att lyssna på hans föreläsning två gånger med några dagars mellanrum. Så mycket klokskap som hans böcker och föreläsningar innehåller behöver tid för återkoppling och eftertanke. Nu har jag läst hans bok ”Det händer när du vilar” för andra gången och börjat på hans senaste, med samma namn som föreläsningarna, ”Den som hittar sin plats tar ingen annans.” En beskrivning om hur många inte hittar sin plats och om ett samhälle med många outslagna blommor.