Framtidsveckan är över..................

Men framtiden ligger för våra fötter.

Jag har deltagit i 4 av veckans seminarium och förhoppningsvis bidragit med något för en hållbar framtid . Nätverk, Samverkan, Kompetensutveckling och att tillvarata resurser hos äldre arbetskraft har varit det som stått i focus hos oss.

Visa fler inlägg