Kultur, vitaminer för hälsan

– ”Självklart har kulturen ett egenvärde. Den ska inte behöva motivera sin existens genom att vara nyttig ekonomiskt eller hälsomässigt, men om kulturupplevelser kan ge varaktiga hälsoeffekter är det väl ingen nackdel, säger Töres Theorell.” 

Töres Theorell, professor i psykosocial medicin på Karolinska Institutet i Stockholm har under senare år utvecklat forskningen om sambandet mellan kulturella aktiviteter och hälsa. Han betonar betydelsen av kultur för vårt välbefinnande och menar att det gemensamma för alla kulturformer är att de tar sig in i hjärnan på ett annat sätt än vanliga samtal. Kulturen överrumplar vårt förnuft, överraskar oss och gör oss känslomässigt berörda. Det viktigaste med kulturaktiviteter är att vi kan få en ökad känslomässig förståelse för både oss själva och andra och därmed får vi ett bättre socialt samspel och en smidigare vardag. Kultur kan också ha gynnsamma effekter på vårt immunförsvar, blodtrycket, endorfinerna och våra stresshormoner och verkar ha en särskilt gynnande effekter på stressrelaterade symptom. Forskning som professor Lars-Olov Bygren och hans team i Umeå gjort tyder på att de som ofta går på bio, teater och lyssnar på musik får ett längre liv än andra. I dag kan läkare skriva ut recept på fysisk aktivitet och förhoppningsvis så kommer läkare i framtiden att också kunna skriva ut recept på kultur. Vad jag förstår så används kulturaktiviteter redan nu som terapi och behandlingar vid psykosomatiska tillstånd och personer med demens får minnesbilder och upplever välbefinnande av musik genom dans och rytmikaktiviteter. Kultur kan naturligtvis precis som läkemedel också ha biverkningar, en bok som skildrar missförhållanden i världen och en uppjagande skräckfilm kan ge både oro och nedstämdhet. 

Personligen håller jag mig långt borta från uppjagande skräckfilmer och rysliga deckare men att skydda mig från missförhållanden i världen är något jag varken vill eller kan. Det är min skyldighet som medmänniska att ha en viss insikt och förståelse för hur andra har det. Det är så jag ser på värdet av kultur, att assimilera mina tidigare upplevelser och erfarenheter med handlingen i en bok, teater, konsert eller i en film och resultatet blir det en helt ny och ibland också skrämmande upplevelse.

Som inspirationskälla och som dokumentation i kulturens värld använder jag Elisabeth Jönssons Kulturdagboken – mina personliga anteckningar ”. Boken är utformad på ett enkelt och pedagogiskt sätt som ger struktur och vägledning för att beskriva egna intryck, önskemål och framtidsdrömmar. I dag kan vi ta del av så mångas kulturupplevelser genom sociala medier som facebook, twitter och olika bloggar så jag ser ett stort värde i Eliabeths bok genom möjligheten att bevara egna tankar, upplevelser, känslor och minnesbilder och sedan själv välja om jag vill dela dem med någon annan.

Tack Elisabeth för en inspirerande bok och lycka till med ditt  fortsatta arbete i kulturens tjänst.

 

Vill du läsa mer om ”Kulturdagboken – mina personliga anteckningar” .

Boken finns att köpa hos ett flertal återförsäljare.

Referenser: https://www.fastighets.se

Bild: Inspirations- och kulturprojektet Punctum saliens