Sommarhuset

Här kommer ett litet boktips.

Sommarhuset, Anna Fredrikssons debut som romanförfattare är en liten sommarhistoria som passar bra en ledig dag i solstolen.


"Syskon är som vänner du aldrig kan bli av med", säger prästen. Det är så fint. Vad du än gör finns dom kvar."
 

Eva står tyst utan att svara. Hon berättar inte  att senaste gången hon träffade sina syskon Anders och Maja var det en kort stund i köket  när mamma fyllde sextiofem år.

Boken handlar om en arvstvist, som kan ses som lite onödig på avstånd men troligast livsviktig för de inblandade. Bland syrendoft och saltvattenstänk får man följa tre syskon som samsas om barndomens gamla sommarhus i skärgården när deras mamma gått bort. För Eva är det en självklarhet att hon ensam ska ta över sommarhuset, men syskonen vill sälja så fort som möjligt eftersom Maja är i ett akut behov av pengar. Eva tvingas nu lära känna sina syskon på nytt och den stora frågan i boken byggs upp kring om de någonsin kan hitta tillbaka till varandra igen. Boken är riktigt bra, en lättläst berättelse om mänskliga relationer. Naturligtvis vill man veta om huset kommer att säljas eller inte och av vad det är som skapat fientligheten mellan syskonen. Alla frågetecknen rättas naturligtvis ut i slutet av boken.
 (Foto från: www.annafredriksson.se/bocker/40-2/)