Till eftertanke - första söndagen i advent

Det är så roligt med den återkoppling jag får på det jag skriver. Oftast är det från författare men också från andra som läser mina inlägg. Efter förra veckans söndagsbetraktelse fick jag bland annat ett meddelande från en före detta kollega som påminde mig om vårt gemensamma arbete utifrån Kirkegaards tankar. Hen fick då texten Till eftertanke av mig och hade den uppsatt på väggen bredvid sitt skrivbord. Personen blir fortfarande påmind om textens innerbörd i sitt nuvarande arbete och sina dagliga kundkontakter.

 

Till eftertanke
Om jag vill lyckas med att föra en
människa mot ett bestämt mål måste jag
först finna henne där hon är och börja just där.
Den som inte kan det lurar sig själv när
hon tror hon kan hjälpa andra.
För att hjälpa någon måste jag visserligen
förstå mer än vad han gör men först och
främst förstå det han förstår.
Om jag inte kan det så hjälper det inte att
jag kan mer och vet mer.
Vill jag ändå visa hur mycket jag kan så
beror det på att jag är fåfäng och
högmodig och egentligen vill bli beundrad
av den andre i stället för att hjälpa honom.
All äkta hjälpsamhet börjar med
ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och
därmed måste jag förstå att detta med att
hjälpa inte är att vilja härska utan att vilja tjäna.
Kan jag inte detta så kan jag heller inte hjälpa.
- Sören Kierkegaard -

 

De sista veckorna har jag och EmmaSelina varit på två kranskvällar. Den ena anordnades av en blomsterhandel och den andra av vår kyrka. Trevliga och välordnade kvällar som passar oss bra. Tidigare plockade jag mitt eget material, men tillverkningen efterlämnade mycket barr och skräp på vardagsrumsgolvet. Det här är ett mycket bättre alternativ, allt material finns att tillgå och någon annan städar efter oss. Kan det bli bättre! 


En av våra kransar auktionerades ut i går på välgörenhetsauktionen i inlandet, tillsammans med hembakt bröd och olika hantverk. Pengarna som kommer in går till välgörenhet och ger också möjlighet till att ha olika aktiviteter i det lilla kapellet som ligger mig och min familj så varmt om hjärtat. ❤️ Min kropp är väldigt mör i dag, men jag blir så glad och stärkt av all kvinnokraft som finns och över män och kvinnors vilja till att köpa lotter och hur de med glädje höjer auktionsropen.

Nu är de röda köksgardinerna på plats och adventsstjärnan lyser klart. Jag har tänt det första ljuset i adventsstaken och kaffedoften sprider sig i köket. Som jag skrev förra söndagen så känns det viktigt att stanna upp till eftertanke, för advent och andra kristna traditionerna har stor betydelse för mig och säkert för många av er också.

 

 
🕯

Vinden susar i advent
och vårt första ljus blir tänt.
Barn som har det svårt i världen,
Gud bevare dem på färden.

- Britt G. Hallqvist -