Författarintervju om boken Forskarna – upptäckten

Dag tre i serien om bokenforskarna och deras bok Forskarna - upptäckten.

I dag dyker vi djupare ner i bokens handling och forskarvärldens dilemman när författarduon svarar på mina funderingar om och kring boken.

1. Forskarna - upptäckten är en aktuell spänningsroman som utspelar sig i verkliga miljöer,
Hur kom den här berättelsen till er?

Helt enkelt för att den till stor del är inspirerad av verkliga händelser. När den här berättelsen första gången, för länge sedan, diskuterades med ett stort känt svenskt förlag, tyckte man att historien var mycket intressant men… att både händelser och karaktärer var "osannolika". Men vi visste bättre. Och ville ge en sannare i bild av den många gånger upphöjda och glorifierade medicinska forskarvärlden. Men vi ville förmedla historien i en mer underhållande och spännande skepnad, i form av en roman, snarare än i en debattbok eller fackbok.

2.  Ni har skrivit boken under pseudonym och författarnamnet är Bruce Litton.
Finns det någon speciell bakgrund till det namnet?

En pseudonym är ofta ett fiktivt för- och efternamn. En mycket mer känd pseudonym är ju Lars Kepler och just det namnet, inspirerade oss att hitta ett "vanligt" namn, men som också skulle kunna fungera bra internationellt.

Vi tror att boken "Forskarna" egentligen har en större läsekrets utanför Sverige, som i det här sammanhanget är ett litet land. Särskilt USA är intressant. Min medförfattare är den av oss som har den medicinska forskarexpertisen. Men även min egen far, levde och var verksam i USA under en stor del av sitt liv. Därför blev det naturligt att välja ett namn som klingar anglosaxiskt och i det här fallet har det även en koppling till mig själv och min bakgrund. San Francisco och Kalifornien är en stor del av mitt och min medförfattares liv och det syns genom att en del av berättelsen utspelar sig just där.

3.  Några av bokens karaktärer är lätta att tycka om, andra inte. Jag läser gärna om karaktärer som ger mig både positiva och negativa känslor och där jag inte riktig vet om de är onda eller goda, hjältar eller antagonister?
Är det någon karaktär i den här historien som ni tycker speciellt mycket om och är det någon som gör er mer ambivalent?

Lisa är huvudpersonen och språkrör för bl.a. det etiska dilemmat. Henne är det lätt att tycka om. En helt annan person med en betydligt mer komplicerad karaktär är professor Gustav Sellberg. Inspirationen till den här karaktären "fanns" faktiskt på Karolinska Institutet en gång i tiden. För den personen var makt och forskning tätt knutna, och var faktiskt ett inre hot mot forskningens frihet vilket många då inte förstod – och kanske fortfarande inte förstår.

4. Enligt UIS (UNESCO Institutet for Statistics) så utgör kvinnor bara cirka en tredjedel av alla forskare globalt. De kvinnor som gör karriär har lägre genomsnittslön och de får vanligtvis också mindre forskningsanslag.
Hur ser ni på balansen mellan könen i forskningsvärlden?

Även om det har i dagsläget jobbats och gjorts mycket för att bättra på balansen, så har det under många år varit en mansdominerad värd. Det är en katastrof att den här diskrimineringen fortfarande pågår idag. Vi ger ett dagsaktuellt exempel på vårt instagramkonto. Ibland har detta lett till besynnerliga ytterligheter – som att professor Gustav Sellberg sparkade en kvinnlig doktorand då hon blev gravid (kanske svårt att förstå idag), men det har hänt i verkligheten. Självklart finns det också kvinnor på högt uppsatta poster inom forskningen, och som är viktiga förebilder för många unga kvinnliga forskare.

5. Det finns ett stort intresse för god mat och fina viner hos bokens karaktärer.
Delar ni deras intresse?

Absolut, goda viner och bra mat delar vi som gemensamt intresse. Men att det tas upp i boken beror också på att framgångsrika forskare på Karolinska institutet har en livsstil där detta ofta förekommer. Exempelvis så har rektorn som beskrivs i boken ett stort intresse för goda viner. 

6. Under den sista tiden har nyhetssändningarna rapporterat om ökat fusk på universiteten.
Sker det ofta i forskarvärlden att visselblåsare anmäler misstänkt fusk?

Det har under många år funnits en tystnadskultur inom forskningen, liksom hos polisen och vissa politiska institutioner, men genom åren har det blivit bättre - men det är långt ifrån bra. Forskningshierarkin är hård och rättar man inte in sig i leden så kan det bli tufft. Det visar inte minst Macchiarini-affären. Visselblåsaren i det fallet fick betala ett högt pris och blev avstängd från sin tjänst. Det avhåller säkert vissa från att träda fram med obehagliga sanningar. 

7. Vi är på väg mot en mer öppen vetenskap. Om jag har rätt uppgifter så är cirka 70% av det som produceras på ledande universitet tillgängligt i dag. Med det ökar också möjligheten för fler att granska, kritisera och diskutera frågeställningarna och resultaten.
Hur ser ni på det?

Det är av mycket stor vikt att många kan få tillgång till viktiga forskningsresultat. Man skulle önska att det fanns fler bra vetenskapliga journalister och forskare (typ Emma Frans, KI) som kan "översätta" det ibland krångliga forskningsspråket. Öppenhet är bara av godo, och detta innebär att det blir svårare att fuska. Den medicinska forskningens syfte är att bota sjukdomar och främja folkhälsan. Men det behövs också en tydligare och bättre öppenhet om hur de stora forskningsmedlen tilldelas och varför. En av de stora uppgifterna idag är att reproducera andras forskningsresultat för att visa att deras vetenskapliga hållbarhet. 

8. Handlingen utspelar sig i och på många olika platser, som exempel Karolinska Universitetssjukhuset, små pittoreska öar i Stockholms skärgård och på olika platser i USA. 
Är alla miljöer verkliga eller har ni också använt er av fiktiva platser?

Faktum är att alla miljöer är verkliga och har anknytning till handlingen. En del händelser är förstås fiktiva, men beskriver saker som mycket väl skulle kunna hända.

9. I Forskarna: upptäckten får vi en välskriven blandning av aktuell forskning, spänning och romans, Den ger mig en realistisk men också skrämmande bild av dagens medicinska forskning som styrs av både pengar, makt och ambition.
Hur ser ni på framtidens forskning, integritet och moraliska principer?

Över tid har allting blivit mycket bättre när det gäller forskningen i Sverige. Det händer fortfarande att fusk pågår och en del vetenskapliga artiklar har tveksamma underlag och analyser, men med de granskningssystem som finns idag blir detta allt svårare.

Men detta gäller inte globalt, därför flyttar sig handlingen mellan olika forskningsmiljöer i och utanför Sverige. Det finns många internationella forskare som fortfarande rör sig i en gråzon. Det finns mycket makt – och pengar – att hämta inom den vetenskapliga forskningen. Men på grund av att forskningsresultat har ett ringa värde, innan ett antal oberoende forskningsgrupper kan reproducera samma resultat, blir det allt svårare att dölja sanningen. Det är viktigt att ha etisk kompass - för allas bästa - inte bara inom den medicinska forskningen. Moral och etik är stora frågor både idag och för framtiden, inom många områden. 

10.  Har ni något favoritcitat från er bok?

Kanske snarare en viktig lärdom än ett kort citat: en händelse som huvudpersonen Lisa återberättar på s. 276–277. Nämligen den om en amerikansk matematikprofessor som gör en intressant reflektion: " att hjärnan är en fantastisk skapelse, den börjar fungera när vi föds och slutar inte fungera förrän det ögonblick då man ska hålla en föreläsning för noviser…"

Att det man inte kan förklara på ett begripligt och engagerande sätt, för en grundskoleklass som inte kan förväntas vara insatta i den avancerade matematikens grunder, det är inte värt att förmedla. Dvs att det krävs otroligt mycket mer förberedelser för att kunna förklara avancerade begrepp och förlopp, såväl för skolbarn som för den breda allmänheten. Det gäller då att använda ett annat språk och andra pedagogiska metoder än det fack- eller "fikonspråk" som annars är brukligt mellan kollegor inom den medicinska forskningen.

11. Kommer det fler böcker som är skrivna av Bruce Litton eller har ni några andra författarplaner i framtiden?

Ja, det är planerat en fortsättning av serien "Forskarna", men eftersom vi inte har författandet som huvudsaklig syssla så kommer det att krävas att den första delen av boken blir läst och spridd, gärna internationellt, för att den planerade fortsättningen på Forskarna ska bli verklighet. En fortsättning som faktiskt redan finns som ett väl genomarbetat utkast.

Den återkoppling jag fått från författarna om gårdagens recension av boken är att de tycker att jag "på pricken" fångat vad de velat förmedla. Det känns riktig bra att jag uppfattat bokens budskap och kan jag då också förmedlad det till er så känns det extra bra.

 

Tack bokenforskarna.se för den här veckan. Nästa vecka får jag besök av Astri Kleppe som är författare till boken Moderfloden och det ser jag fram emot.

Välkomna nästa vecka och till mitt samarbete med projektet #boklyftet!

Forskarna - upptäckten.
Författare:
 Bruce Litton
ISBN: 9789198656213
Utgivningsdatum: 2021-03-24
Förlag: jelp förlag
BoD Books on Demond
 

Boken finns också som ljudbok.

 
Omslag: BoD samt fotograf Ulf Siborn, Karolinska institutet. Bildcollage, fotomontage: Författarna 
 
 
 
 
Visa fler inlägg