Tavarsam reser jorden runt. Berättar om Moder Jords resurser av Ingrid Söderback

Ingrid Söderback skapade sagofiguren TAVARSAM av den kända symbolen – pratbubblan och försåg sagofiguren med ett ansikte som kan uttrycka känslor och med hattar som symboliserar olika sociala roller. I förra veckans författarinlägg skrev hon om den långa och krokiga vägen fram till den bok som jag nu har läst.

Tavarsam reser jorden runt. Berättar om Moder Jords resurser är en informativ bok på ett lättläst språk. Den är rikt illustrerad och har ett mycket viktigt budskap. 

Tavarsam är ett begrepp för de handlingar som varje människa ansvarar för. Det är viktigt att jordens resurser används på ett balanserat och sparsamt sätt. Den lilla figuren Tavarsam får i uppdrag av Moder Jord att resa jorden runt och lära barn att leva med en hållbar livsstil. Rent vatten, mat och kläder är viktiga fysiologiska behov som alla har och för att få behålla dem så behöver vi hjälpas åt. Ingrid Söderback förklar här målen för Agenda 2030 i ett barns perspektiv. Boken är baserad på både fantasi och fakta och anpassad för barn i låg- och mellanstadiet. Jag ser det som en fördel att det finns en vuxen med som kan svara på barnen frågor och ta deras funderingar vidare. Här finns en hel del matnyttig fakta även för oss vuxna för här påminns vi om de små saker som ibland glöms bort i en stressad vardag,

Med dagens "slit och släng" mentalitet är det viktigt att påminnas om hur vi lagar våra kläder, vad som händer om elen försvinner och vilka följder det blir om vattnet förorenas. Vilken nytta gör fleranvändning av kaffefilter, hur omsätts tänkesättet  Zero Waste i praktiken, vad händer i en recycklingfabrik och vad köper man i en vintagestore.

Vad jag förstått så används ordet tavarsamt i vissa delar av landet men för mig är det helt okänt. Jag har aldrig hört ordet användas i de trakter kring Hälsningland och Medelpad som jag rör mig i. Däremot används uttryck som "ta vara på" och att "vara varasam". 

Precis som författaren så anser jag att ordet tavarsam förtjänar att spridas. Min mamma som föddes 1933 var i ordets rätta bemärkelse tavarsam, jag försöker också men mitt samvete är inte helt rent. Jag har inte varit någon exemplarisk förebild för mina barn och med hjälp av samhällets utveckling har jag också fått de barnbarn jag förtjänar. I min familj finns 3 barn och 6 barnbarn så frågor om miljö och återbruk är och har alltid diskuterats. Slickepotten är en del av den diskussionen, för precis som Tavarsam så älskar jag att ta tillvara på det sista i karotter och skålar.

Imgrid Söderback skriver i sitt författarinlägg; "ifall något i världen kunna förändras, så ska man börja med att påverka barn." Jag håller med och genom att använda rätt pedagoska metoder så är det säkert också fullt möjligt. Men utan vuxna som förebilder är det inte helt enkelt. Spegling och aktivitetspedagogik med teori, reflektion och handling är den metod jag tror mest på. Det ger barnen verklighetsanknytning som förhoppningsvis på lång sikt kan leda till att de själva gör egna bra val.

Boken tar upp ett viktigt ämne, den är detaljerad och genomtänkt vilket visar att författaren har många års erfarenhet av utbildning och att skriva facklitteratur. Visst skulle boken tjäna på ytterligare en redigering. Det finns en del konstiga radbrytningar och texten skulle också vara mer lättläst om den höll sig till ett standardteckensnitt, med kursiv och fet stil för förtydligande. Flera av bilderna är bra och ett tydligt stöd för budskapet i texten.

Författaren önskar att Tavarsams äventyr ska få fortsätta och jag tror att det finns stor utvecklingspotential för den lilla pratbubblan som kan göra så mycket nytta. Mellan vuxna och barn finns ungdomarna som också är en viktig del i en aktivitetspedagogik som "learning by doning". Barn ser vad ungdomar gör och ungdomar tar efter vuxna. Jag läste på Vattenfalls hemsida att klimatförändringar är den viktigaste samhällsfrågan för unga mellan 16-25 år. Barn mellan 12-16 år är nästan lika oroliga för klimatförändringar som för terrorattacker.

En tanke som slagit rot hos mig är hur Tavarsams äventyr ska få fortsätta och jag ser hur den med ungdomarnas hjälp kan hitta nya läsare och flyga vidare i Moder Jords tjänst. Kan Ung Företagsamhet vara en möjlighet?Gymnasieelever som driver UF- företag är duktiga på att göra verklighet av sina idéer, kanske kunde de ge en bild av Agenda 2030 ur ungdomars perspektiv. Allt kostar pengar så ett boktryck blir då också en ekonomisk fråga. Min fortsatta tanke blir om det finns möjlighet att söka bidrag ut någon stiftelse eller fond som står upp för barn, ungdomar och miljö.

Turligt nog är brainstorming gratis. 😊

Här är några enkla men ändå viktiga frågeställningar ur boken;
Vad gör du för att vara tavarasam om dina kläder?
Varför är det bra att använda gamla saker?
Sorterar du matresterna hemma?
Hur gör du med matförpackningarna?

 
Tavarsam reser jorden runt. Berättar om Moder Jords resurser
Författare: Ingrid Söderback
ISBN: 9789180597746
Utgivningsdatum: 2023-11-28
Förlag: icsoderback.outlook.com

"Ingrid Söderback är docent i arbetsterapi och rehabilitering vid Karolinska Institutet, Stockholm. Under hennes yrkeskarriär har hon publicerat läroböcker och vetenskapliga artiklar. Efter pensioneringen är ett av hennes intressen släktforskning. Hon har 2019 publicerat "Smålänningar i min släktgren", som innehåller en beskrivning av hennes pappas släkt." (BoD) Det här är hennes första barnbok.

Foto: Inrgrid Söderback
 
Här hittar du Ingrid Söderbacks inlägg på basilicanlogg Del 1 och  Del 2.
Agenda 2030 på Globalportalen.

Tack! Nu kommer boken lämnas vidare till ett vetgirigt barnbarn.