Ett eget namn av Maria Gustavsdotter

Maria Gustavsdotter är tillbaka med sin nya historiska roman Ett eget namn.

I En egen lön ställer hon två kvinnors livssituation mot varandra. Hillevi och Daphne har båda livsdrömmar om en egen fotoateljé. Daphne lever 100 år efter Hillevi men synen på yrkeskvinnan och livsvalens dilemmor följer dem båda. 

I Ett egen namn fortsätter nu den historiska resan kring kvinnors livsval, men också hur en epidemi som breder ut sig över en hel värld kan bli en påverkande faktor. 

Hillevis vän Tekla arbetetar på kappfabriken men vill öppna en syatelje i 1920 talets Göteborg. Rebecka som tidigare levt med Daphnes sambo Axel, lever nu ensam i samtidens Lund där hon driver en egen framgångsrik klädesbutik. Även om det skiljer ett sekel mellan de här fyra kvinnornas liv så har alla en önskan om att ha en egen lön och att kunna göra sig ett eget namn. 

På kappfabriken arbetar både män och kvinnor. Hillevi charmeras av förmannen Georg och hamnar som så många andra kvinnor i  olycka. Hon tycker om Georg och han lovar henne både hem och ring. De flyttar in i en lägenhet i närheten av Georges mor som förser Hillevi med sömnadsarbete. Den utlovade ringen lyser med sin frånvaro och de pengar hon får för arbetet håller Georg strikt uppsikt över. Sonen Thord blir Teklas ögonsten, men hon vill inte föda fler barn och hennes val ger ytterligare sprickor i deras förhållande.

På söndagarna träffar hon en grupp kvinnor som driver frågor kring kvinnlig rösträtt, utbildning och preventivmedel, alla de frågor som inte är rumsrena i Georgs och svärmoderns närhet. Med hjälp av sin granne och vän Janet lyckas hon ändå reda ut sin vardag, men det är kärleken till sonen och  tanken på utbildning och en egen syateljé som driver henne framåt.

Rebecka har byggt upp ett stabilt liv och är en duktig entreprenör. Plötsligt blir allt annorlunda när covid-19 härjar fritt i nutidens Lund och coronaepidemin ger henne stora utmaningar. Kunderna uteblir och dagskassorna räcker inte till alla de fakturor som ska betalas. Hon ställs inför två val, att avsluta och realisera ut sitt lager eller forsätta verksamheten med risk att gå i konkurs. Rebecca hade en gång en dröm om att få designa och skapa sina egna kläder, en dröm som hennes pappa tidigt tog udden av. Han såg ingen framtid i de skisser hon gjort på en kurs många år tidigare. Hennes nu avlidne far var en man som aldrig gav beröm, vilket påverkat hennes självkänsla. Både Axel och pappan har tidigare varit styrande personer i hennes liv, men nu tar hon sina egna beslut och gör själv sina livsval.

Pengar och ekonomi styr både Hillevis och Rebeckas liv. Den stora skillnaden är den rätthandlingsförmåga som kvinnor tidigare hade. Hillevi får inte bestämma över sin egendom och inte heller åta sig egna förpliktelser. Manipulerande män och falska vänner finns och kommer alltid att finnas, men att hela tiden styras av andras makt och välvilja känns mycket frustrerande att läsa om. Naturligtvis vet jag att gifta kvinnor var omyndiga fram tills det togs ett annat beslut 1921, men Georgs och hans mamma har här ett beteende som får det att koka inombords. Jag behöver ta ett djupast andetag och behålla lugnet. Axels syn på yrkesarbetande kvinnor ger mig också kalla kårar och även om hans beteende verkar mer välvilligt än Georgs så känns de inte acceptabelt i det 2000-tal vi nu lever i.

Maria Gustavsdotters böcker andas framtidstro. Kaos är början till ordning och ofta starten på någonting helt nytt. Jag ser verkligen fram emot att läsa mer om de här kvinnornas liv. Som jag ser det så lovar bokens avslutning en intressant fortsättning, även om huvudrollerna kan tas över av andra karaktärer. Hillevi och Daphne finns här med i historiens utkant, men ändå som en del i berättelsen och Maria Gustavsson avslutar Ett eget namn på ett sätt som ger mig en förhoppning om en mycket intressant fortsättning på den här serien med namnet På egna ben.

Att skriva böcker om en svunnen tid kräver grundliga efterforskningar för att bli så tidsenliga som möjligt. Jag älskar att läsa de här tidsdokumenten och kan inte sticka under stolen med att Hillevis och Teklas livshistorier intresserar mig mer än Daphnes och Rebeckas. Maria Gustavsdotter knyter ändå samman kvinnornas liv och upplevelser på ett intressant sätt och med ett språk som stödjer historien i sin helhet.

"Handlingen tar mig med på en historisk resa i en tid där unga kvinnors livsval styrs av en förvriden kvinnosyn. Därmed inte sagt att kvinnors livsval alltid är lättare i dag än för hundra år sedan."
 (ett cita ur min recension av En egen lön som också passar här)

Tack!  Historiska Media och Maria Gustavsdotter för en mycket bra bok som tar upp frågor som fortfarande är aktuella. Boken kan läsas helt fristående, men En egen lön ger en helhet till berättelsen.

Seriens namn är På egena ben.

Ett eget namn
Författare:
 Maria Gustavsdotter
ISBN: 9789180503938
Utgivningsdatum:  2024-04-08
Förlag: Historiska Media

En egen n    (min recension)
Maria Gustavsdotter  
ISBN: 9789177895275
Utgivningsdatum: 2022-10-17
Förlag: Historiska Media

"Maria Gustavsdotter är legitimerad tandläkare, men skriver sedan 2001 på heltid. Hon skriver historiska romaner ur ett kvinnligt perspektiv. Hon är alltid ytterst noga med att vara historiskt korrekt och gör därför alltid grundlig research." (historiskamedia.se)