Mer än en fiende av Hanna Ljungberg

Att leva i ett ockuperat land kräver styrka, men krig och svårigheter kan både stärka och försvaga. Det ligger mycket i ordspråket "i krig och kärlek är allt tillåter" och efter att sett döden på mycket nära håll blir livet för Markus Ritter och Caroline Lavoisier en ambivalent upplevelse där känslor, våld och medmänsklighet får en ny innebörd.

"Vet ni om att ni trotsar utegångsförbudet?" frågade han istället. Hon skrattade till, tyst men tydligt.
"Vad tror ni, kapten? sa hon med blicken riktad mot gradbeteckningar på hans uniform. Nej, jag har inte missat det."

Året är 1943 och den franska staden Chanton är ockuperad av tyskarna. När den svensk-tyske kaptenen Markus möter franska motståndsrörelsens Caroline, möter han något mer än en fiende. Under andra omständigheter hade det varit ett möte precis som många andra, där unga möts och tycke uppstår. Från en position som högt uppsatt tysk officer i Tredje rikets Wehrmacht blir båda nu medskyldiga till ett terrordåd med 100 människors liv på sitt samvete.

Efter mötet i Chanton ställs båda inför svåra val. Myntets sidor är tvetydiga för ingen sida står för bara vinst eller förlust. I krig finns inga helt säkra zoner och det finns ögon som bevakar dem överallt. De har svårt att veta vem de kan lita lita på och skillnaden mellan vän och fiende är hårfin. Båda ställs inför två alternativ, att stå upp för sitt land och sin familj eller att låta känslor och medmänsklighet styra. För Marcus del leder valet till att de som tidigare älskat och respekterat honom nu driver honom in i en livsfarlig och helt okänd framtid och för Caroline om tillit och att våga lita på en fiende.

Jag skall vara helt ärlig och medge att under den första delen av boken var mitt intresse inte så stort. Under åren har jag läst många böcker där handlingen utspelat sig under krigsåren. Där har fokus varit på mänskliga relationer och mindre på krigets fasor. Här framträder krig och terror mer och jag vacklade mellan att fortsätta och att lägga boken åt sidan. Turligt nog är jag tjurig och fortsätter oftast när jag börjat läsa och så glad jag är för det. Handlingen utvecklas till en spännande resa som i högt tempo tar mig genom både intressanta och skrämmande incidenter genom flera länder och jag ångrar inte ett ord av det jag läst.

Handlingens perspektiv växlar och vi får i olika kapitel följa den från både Caroline och Marcus sida, vilket gör att det lätt att ta till sig deras upplevelser. Mer än en fiende av Hanna Ljungberg är en välskriven roman om krigets fasor och den känns aktuell med tanke på hur läget ser ut i välden även i dag. Boken viktiga budskaps handlar om att våga ta ställning för det som känns rätt även om det kan få oanade följder - att vara medmänsklig istället för omänsklig.

Karaktärerna är fiktiva men boken är skriven utifrån flera verkliga händelser och författaren Hanna Ljungberg har under många år förberett sitt skrivande. Det tog 30 år från första tanken till att berättelsen blev nedskriven Hon har gjort god research och inhämtat uppgifter från bl.a. underrättelserapporter, dagböcker, avhandlingar och arkiv.

-      "människor borde bara brinna av kärlek"

En bok att läsa, en bok att minnas och som påminner oss om att vara tacksamma att vi lever i fred. Det bästa vapnet i kriget mot ondskan är tacksamhet för det vi har, kärlek till våra medmänniskor och att arbeta tillsammans för det goda.

Tack! Historiska Media för att jag fick läsa den här boken.


Mer än en fiende
Författare: Hanna Ljungberg
ISBN: 9789180501231
Utgivningsdatum: 2023-04-03
Förlag: Historiska Media

(null)

Kommentera här: