Forskarna: upptäckten av Bruce Litton

""När man ser sig om bland forskarkollegor är det märkligt vad lite logik som styr forskningen. Med få undantag verkar det vara egna känslor och forskarkarriären som är de verkliga drivkrafterna.""

Efter en tids arbete på Karolinska Universitetssjukhuset har Lisa Nilsson tröttnat på sitt arbete som läkare. Hennes forskarvän docent Carl Bark övertalar henne att ägna sig åt forskning och under hans beskydd får hon en forskartjänst på Karolinska Institutet.

Lisa är ung och begåvad och kastar sig in i den medicinska molekylärbiologin med ett stort intresse. Ett av vår tids allvarligaste hälsohot är antibiotikaresistenta bakterier och Lisa får genom sin forskning fram nya och intressanta rön. En stor risk som Lisa och andra framgångsrika forskare är ohedlighet och att resultaten hamnar i fel händer och blir ett farligt vapen för främmande makter.

När Carl Bark återvänder till Karolinska Institutet efter en tids arbete på Harvard djupnar relationen till Lisa och de blir ett par som har mer gemensamt än bara forskning. Forskningsarbetet leds av den korrekte men mycket framstående professorn Gustav Sellberg. Efter att hans hustru avlidit lever han ensam och Lisa känner tidigt av hans motstånd till kvinnliga forskare. På och utanför Institutet möter vi också ett flertal andra intressanta karaktärer som docent Martin Ekwall, Lisas bror Marcus Nilsson och den datakunnige John Nedin.

Det här är början på en tumultartad historia där författarna blandar fiktion och verklighet på ett mycket intressant och underhållande sätt. Handlingen utspelar sig i miljöer som jag inte tidigare besökt men genom författarnas levande beskrivningar så får jag en inblick i Karolinska Institutets forskningsvärld, jag besöker små intima stadscaféer och med båt tar jag mig ut till de pittoreska öarna i Stockholms skärgård. I forskaryrkets tjänst åker jag till Frankrike och Kalifornien och där blandas gästforskningar, skidåkning, kongresser, hemliga affärer, lyxiga middagar och dyra viner med äktenskapligt övertramp.

Här finns både spänning och romans, men också en skrämmande blandning av aktuell forskning som styrs av pengar och makt. Vad händer om forskningens bladlöss och bananflugor tar egna vägar och girighet, om drömmar om Nobelpris och maktlystnad går före etik och moral.

Forskning är viktig för att stärka människors livschanser. Jag har under de senaste 20 åren sänt många tacksamma tankar till de som arbetat med forskning kring cancer och hematologi och vad jag förstått så har Karolinska Institutet en central position där. När min dotter föddes 1982 överlevde inte många patienter med Hodgkins lymfom. Statistiken över cancerpatienter som överlever ökar glädjande år från år vilket visar att vikten av forskning är stor och att den etiska forskningen fortsätter framåt betyder mycket.

Boken handlar till viss del om DNA-forskning och AI - Artificiell Intelligens men en viktig del av Lisas forskning handlar om resistenta bakterier. Infektioner som vanligtvis betraktas som enkla kan leda till stora problem och bli livshotande. När våra barnbarn föddes för 13 år sedan visade det sig att de var smittade med ESBL som är ett samlingsnamn för multiresistenta tarmbakterier. Att få tvillingar två månader för tidigt med all oro som det innebär och dessutom sköta en kopiös hygien för att inte sprida tarmbakterien vidare, var inte lätt för en ung förstföderska. Kampen mot antibiotikaresistens pågår förfarande i olika projekt och ett av dem finns på Institutionen för laboratoriemedicin vid Karolinska Institutet i Stockholm.

Under mina år som universitetsstuderande läste jag mängder ar vetenskapliga artiklar och andra publikationer till mina uppsatser. Jag har ingen kunskap i forskningspolitikens snåriga djungel men ser ett värde med den här boken. Att lyfta argument om och kring vår forskningsvärld känns viktigt och att det görs på ett lättläst sätt för oss vanliga bokläsare känns också bra. Kanske är vi på väg mot en mer öppen vetenskap men i dag är det cirka 70 % av det som produceras på ledande universitet som finns tillgängligt och då måste det naturligtvis också finnas behörighet att komma åt rapporter och artiklar. Där finns säkert en hel del att granska, kritisera och diskutera. Det är lätt att fusket ökar i tävlingsinriktade miljöer. Det här med normer, etik, konkurrens och drömmar om ett Nobelpris känns som en stor fråga inom all forskning. Blir trycket på att producera färdigt material för stort så ökar naturligtvis sannolikheten för fusk.

Svensk forskning är viktig för ingen vill att vi hamnar i en vetenskaplig kris, samtidigt skall det gå rätt till utan medvetet eller omedvetet fusk. Forskning är ett hantverk som bör genomsyras av ett genuint etiskt och moraliskt intresse. Naturligtvis är pengar viktiga i den här frågan men vad händer om pengarna och jakten på att vara först och få äran blir för stor.

 Forskarna -upptäckten är en skönlitterär roman som också passar i gengrerna spänningsroman och kriminalroman. Den utspelar sig i verklig miljö och den är till stor del inspirerad av verkliga händelser. För mig har det varit mycket intressant att få ta del av den medicinska forskarvärlden och jag kan också förstå författarnas tankar kring att öppna upp för en diskussion och då valt att göra det under pseudonymen Bruce Litton. Ett namn som stora delar av världen kan ta till sig.

Texten är välskriven men i bokens första del får jag mindre flyt i läsningen, när berättelsen väl börjar ta form så hittar författarna sitt sätt att skriva och jag mitt sätt att läsa. Det finns några korrekturfel men inte så många att det stör. Kanske är det inte helt lätt att gå från sakliga, korrekta och faktainriktade rapporter och böcker till att hitta formen i en skönlitterär roman.

I gårdagens gästinlägg skrev författarna "Om boken blir spridd och läst, så blir det en uppföljande fortsättning". Jag förstår att det finns planer på  en fortsättning för här finns en del lösa trådar som jag gärna följer med och samlar ihop.

Vad i den här boken är sant eller falskt, fiktion eller verklighet? 
Frågeställningen gör bokens handling extra intressant och det finns flera frågor som jag har svårt att släppa: Är det vanligt med pakter mellan enskilda forskare? Vart går forskningsmedlen? Utnyttjas alla pengar på rätt sätt? Vi lever i 2000-talet nu men hur ser framtiden ut?

I morgon dyker vi djupare ner i bokens handling och forskarvärldens dilemman när författarduon Bruce Litton svarar på mina funderingar om och kring boken Forskarna - upptäckten.

Missa inte den intervjun!

Forskarna - upptäckten.
Författare:
 Bruce Litton
ISBN: 9789198656213
Utgivningsdatum: 2021-03-24
Förlag: jelp förlag
BoD Books on Demond
 

Boken finns också som ljudbok.
Bokenforskarna.se

 
 
Omslag: BoD samt fotograf Ulf Siborn, Karolinska institutet. Bildcollage, fotomontage: Författarna 
ISBN: 9789198656213