Handbok för sårade helare av Viveka Eriksson

"Meningen med livet är att bli den du verkligen är."  CG Jung

Att hjälpa sina medmänniskor kan kännas stort och tillfreställande. men det är också lätt att drabbas av Moder Teresa syndromet. Att generöst ge och hjälpa alla andra men glömma bort att ge till sig själv kan skapa ett osunt beteende. När hjälpandet och omvårdnaden blir till självuppoffring och martyrskap kan konsekvenserna bli sjukdom, lidande och bitterhet.

Barnet Viveka växte upp hos sina morföräldrar. Hennes mamma hade fullt upp med sig själv och hennes pappa fanns inte med i bilden. Kanske gjorde mormodern så gott hon förmådde men Vivekas barndom satte djupa spår. Hon växte upp, gifte sig och fick två barn, men mannens missbruksproblem drev äktenskapet till skilsmässa. Vid 37 års ålder hade hon förverkligat flera av sina drömmar. Hon var utbildad socionom och hade rest runt i världen, men hon hade också utvecklat ett medberoende som gjorde att hon satte stort focus på andra människors problem. Att hon höll tillbaka sina egna känslor och inte såg sina egna behov, upplevde hon som helt normalt.

Livet gick vidare. Barnen blev äldre och hon gick i terapi, men lidandet och beroendet blev hennes identitet.

En dag vaknade hon upp och ställde sig frågan,

 "Var det så här jag ville ha mitt liv?"

Där och då gav hon upp och sa till sig själv,
"Det är dags nu."
"Du har inte tid att skjuta upp det mer"

Hon hade 800 meter till närmsta självhjälpsgrupp, hon sköt allt annat åt sidan och började gå på deras möten.

Det här är en bok som berör och som manar till eftertanke. Hur viktigt är det att lyssna till sina känslor och att ha en inre dialog med sig själv? Vilka val gör vi i livet? Hur tänker vi kring orsak-verkan? Det ena valet utesluter inte alltid det andra, men att alltid välja den väg och det alternativ som upplevs som enklast och mest positivt för stunden kan få förödande effekter. Valet och handlingen kan ge helt andra resultat än det önskade. Det behöver inte alltid vara negativt, men väljer vi fet och söt mat, lugnande tabletter, alkohol, shopping, dataspel och även sex som direkta positiva konsekvenser så ökar risken att vi hamnar i olika beroenden. Den som växt upp med dysfunktionella beteenden i sin familj har ofta lättare att göra felval. Missbruk av ett negativt beteende kan övergå till ett beroende och det är lätt att tappa kontrollen över sina handlingar.

Viveka Erikssons berättelse visar att hon ställs inför många val i livet, men allt ändrar riktning till slut. Hon ger upp sitt kämpande och blir lyhörd för sig själv och sina egna behov. Behov som inte söker en direkt belöning utan som ger läkning och styrka på längre sikt. När hon tar beslutet att gå de 800 metrarna mot närmsta självhjälpsgrupp så börjar hon också sin resa mot att kunna vara en sund hjälpare, sårad och ärrad, men en hjälpare utan självuppoffring och martyrskap. Viveka skriver i sin bok att det första steget mot ett sunt hjälpande är att släppa taget om skuld och skam och gå in i hjälparrollen med glädje och utan att skämmas.

Att skilja mellan yrkesroll och personlig hälsostatus kan vara svårt och de här raderna i bokens början har stannat kvar hos mig. "Terapeuten tittade ut över kanten på sitt anteckningsblock. "Så du skyndade dig in på rätt sida skrivbordet? " Jag måste ha nickat häpet. Rätt sida skrivbordet. Jag var socialsekreterare. Inte klient. Frisk. Inte galen."

Tack! Viveka för att du delar med dig av din livsresa. Det är med förtroende som jag tar del av din mycket personliga hustoria. Jag har stor respekt för varje skriven textrad där mina omdömen om val, handlingar och beslut är helt ovidkommande, det här är din berättelse.

"Att berätta är att återerövra sin mänsklighet, förmedla hopp och ge redskap till andra att börja läka"

Handbok för sårade helare - älska dig själv först så hjälper du från ljuset
Författare: Viveka Eriksson
ISBN: 9789180579872
Utgivningsdatum: 2022-05-17
Förlag: BoD  

(null)