Gästinlägg av Viveka Eriksson - att äga sin berättelse

Handbok för sårade helare är berättelsen om varför jag som socionom och hjälpare med goda intentioner och gott hjärta, hela tiden hamnade i problematiska situationer själv.  
De flesta av oss vet svaret på denna fråga idag, likväl kan det vara svårt att ta till sig. Att tillgodose sina egna behov och rikta blicken och kärleken mot sig själv innan och samtidigt som vi väljer att fokusera på andra är lättare sagt än gjort för en del av oss. Idén att hjälpa sig själv först kan lätt blandas ihop med egoism, självcentrering och till och med narcissism.

Jag tror att första gången jag riktigt reflekterade över möjligheten att våga stå för mitt eget värde var när jag för många år sedan hörde prästen Lennart Koskinen på radio säga ungefär: "När jag läste att Jesus sa att du ska älska din nästa såsom dig själv tänkte jag ’jaså, inte mer’." Orden kom som en chock för mig! De kändes hundra procent sanna. Hur skulle jag ens kunna tycka om någon annan, när jag hade så låga tankar om mig själv? Vad jag inte förstod då, som jag gör idag, var att jag var barn till två föräldrar som bägge hade tydliga narcissistiska drag och att jag tidigt fick lära mig att lägga mycket energi på att tillfredsställa andra och att mitt självvärde därför blev väldigt lågt. 
Så boken är helt enkelt berättelsen om mitt liv sett ur perspektivet "sårad helare" som hjälper och hjälper men inledningsvis aldrig själv läker. Som väl är kommer vi in i handlingen när detta beteende har gett sådana konsekvenser att hela livet rasar samman och jag plötsligt får möjlighet att upptäcka mitt sår och därmed att börja läka. Under resans gång tvingas jag att konfrontera många gamla föreställningar och beteenden. Jag förstår att jag utvecklat, inta bara ett medberoende, utan även en egen alkoholism och att jag ärvt beroendesjukdomen av min mamma och fört den vidare till min egen dotter.

En av anledningarna till att jag inte bara överlevt, utan dessutom idag har ett gott liv, är att jag har ett starkt inre barn inom mig. Lilla Vivekas fantasivärld och drömmar räddade mig många gånger när jag stod på galenskapens rand och känslorna av övergivenhet och självförakt höll på att bli för svåra. Idag lyssnar jag så ofta jag kan på hennes kloka röst och jag håller henne tätt intill mitt hjärta när jag uppfattar hennes sorg eller rädsla. I gengäld ger hon mig sitt smittande skratt och lekfullhet när jag blir för stel och inbunden och glömmer av att leva. 
Min övertygelse är att vi alla människor på jorden är ett och att något av det finaste vi kan göra är att hjälpa varandra och att dela med oss av våra liv. Att berätta är att återerövra sin mänsklighet, förmedla hopp och ge redskap åt andra att börja läka.

Om du kan älska dig själv först vet du att du hjälper från hjärtat. 

  (null)


Viveka Eriksson 
damjournalen.se 

 Fotot är författarens.
 
 

 Handbok för sårade helare  ISBN: 9789180579872

 
 
 

Kommentera här: