Författarintervju med Viveka Eriksson – handbok för sårade helare

1, Din bok har titeln. Handbok för sårade helare - älska dig själv först så hjälper du från ljuset. 
När bestämde du dig för att skriva ner din historia? 

Det är många år sedan. Hela mitt liv har jag undrat varför jag inte har älskat min mamma så som "man SKA göra och alla andra människor på jorden gör". Inom mig har jag alltid vetat att jag måste reda ut den frågeställningen tillsammans med andra och skriva en bok om den.

2. Har du något eller några favoritcitat från din bok? 

"Att berätta är att återerövra sin mänsklighet, förmedla hopp och ge redskap åt andra att börja läka."

3. Världens är en berättelse och genom våra berättelser skapas vår verklighet", skriver du på din hemsida.
Kommer du att sätta fler berättelser på pränt? 

Det kommer jag säkert. Men förmodligen inte självbiografiska på det sätt som denna boken är.

4. Det är svårt att inte beröras av relationen mellan dig och din mamma.
Lever din mamma idag och om, hur ser er relation ut idag?

Min mamma lever idag. Hon är dement och bor på ett äldreboende. Vi har inte haft kontakt på många år.

5. Om vi skiljer på tilltro till eget värde och tilltro till egen förmåga så ser jag dig som en handlingskraftig person med en stark situationsbunden tillit. Viktiga faktorer för det brukar vara erfarenheter, socialt stöd och uppmuntran.
Har du haft socialt stöd och uppmuntran eller har dina erfarenheter varit den drivande faktorn?

Jag är inte säker på att jag helt förstår frågan, men visst har jag haft socialt stöd och uppmuntran. Främst genom att jag varit anpassad och "duktig" och fungerat inom samhällets normer och ramar till största delen. Barn som växer upp i dysfunktionella familjer utvecklar ofta olika roller. Jag kan se att jag utvecklade två tydliga roller för att överleva. Dels var jag den "duktiga flickan", men jag var också "rebellen" som ifrågasatte allting och gjorde uppror. Främst under minatidiga tonår. (Hade säkert lite draghjälp av tidsandan i början på 70-talet.)

6. Synestesi är den kognitiva förmågan att koppla ihop olika sinnesintryck, Du förstod ganska sent att du hade den här förmåga och det gjorde saker mer begripliga för dig.
Förstärkte eller förminskade det tilliten?

När jag förstod att jag hade synestesi var jag i 50-års åldern. Det förklarade ju en hel del om varför jag var som jag var och till exempel alltid hade haft så lätt att lära mig saker och ting. Jag önskar att jag hade förstått det tidigare och kunnat använda mig medvetet av gåvan. Det förstärkte absolut tilliten till mig själv.

7.  Vissa barn som har en tuff uppväxt tar sig igen den bättre än andra. De hör maskrosbarnen har ofta en vuxen utanför familjen som stöd, en lärare, en granne eller en kamrats förälder.
Fanns det någon i din barndom förutom dina morföräldrar som såg dig och förstod din situation?

När jag kom upp på högstadiet var jag en flitig gäst hos skolsyster. Hon och min klassföreståndare stöttade mig mycket och jag var hemma hos dem ibland och vid några "akuta tillfällen" under min frigörelseprocess från min mormor och morfar fick jag bo hos min klassföreståndare.

8. Självbilden skapas i barndomen, när barnet med hjälp av förnuftiga vuxna känner att de duger. Självförtroendet kommer när barnet lyckas med det de gör. Du skriver att din mamma var ointresserad av dig förutom när du lyssnade på henne och din morfar försökte forma både dig och din mamma.
När kände barnet Viveka att hon lyckats och att hon var älskad för den hon var?

Jag tror inte att jag som barn kunde skilja på om jag var älskad för min egen skull eller för det jag presterade. Jag tog nog bara tacksamt emot det jag fick. Av min mamma och pappa kände jag aldrig att jag var älskad. Det låter ju hårt, men jag
rannsakar mig verkligen. Jag lägger ingen skuld i det idag. De hade inte förmågan. Säkert mycket på grund av deras egen uppväxt. Däremot befann jag mig till stor del i min fantasivärld och där var jag älskad.

9. Du har ställts inför flera stora och svåra val i livet. Det slutliga och troligast det svåraste var att ta en helt ny riktning och att tillgodose dina egna behov. Det krävs motivation för att kunna genomföra en stor förändring, att vilja, att kunna och att vara redo.
Vilken var din största motivation och drivkraft när du bestämde dig att gå de 800 metrarna till närmsta självhjälpsgrupp?

När jag gick de 800 meterna till närmaste självhjälpsgrupp, AA, för att få hjälp med att sluta dricka gjorde jag det för min egen skull. På något underligt sätt hade jag vetat hela mitt liv att det fanns någon mening med att jag gått igenom det jag gjort och att jag skulle dela det vidare. Vad jag inte hade en aning om var vad det skulle föra med sig och vad denna nya inriktning på mitt liv skulle komma att innebära. Men på något sätt var jag tvungen att ge upp min egenvilja. Den hade fört mig långt. Mycket långt. Men den här sista, viktigaste biten kunde jag inte gå själv. Jag var tvungen att öppna upp för något större, en kraft större än mig själv, som både blev gruppen och den eviga källan till kärlek som råder i Universum

10. På din blogg damjournalen.se delar du egna och andras erfarenheter av hur man skapar sig ett gott liv.
Vad har bloggen betytt för dig i ditt eget läkande?

Bloggen Damjournalen startade jag för drygt tio år sedan och när jag slutade skriva på den hade det gått några år och då låg där ett femtiotal intervjuer med kvinnor som av olika anledningar valt att göra en förändring i livet. För ett tag sedan tog jag upp Damjournalen igen och den är nu en del av min hemsida vivekaeriksson.se  och artiklarna handlar just nu främst om mig och min egen utveckling. Ingen slump. I framtiden hoppas jag att det ska kunna bli en bra blandning av mina egna och andras erfarenheter.

Tack Maud för att du läste min bok och för de fina frågorna som gav mig möjlighet att ytterliga reflektera över mitt liv och min berättelse. Jag känner mig sedd och bekräftad.

Äg din berättelse - äg ditt liv.

Tack! Viveka Eriksson för att du delat med dig av din berättelse och ditt liv.

Handbok för sårade helare - älska dig själv först så hjälper du från ljuset
Författare: Viveka Eriksson
ISBN: 9789180579872
Utgivningsdatum: 2022-05-17
Förlag: BoD   

  (null)