Bortom grinden - en antologi utgiven av Whip Media

 

Visst är det lätt att bli trollbunden av alla noveller, dikter och illustrationer i boken Bortom grinden. Jag har nu haft den liggande en tid på mitt nattduksbord och läst berättelse för berättelse, dikt för dikt med nöje och eftertanke. 

I boken finns bidrag från 22 poeter, 30 novellister och 6 illustratörer. Bredden är stor och i alla tolkningar finns förväntningar, nyfikenhet och mystik. Bokens tema är,vad väntar bortom grinden med fri tolkning av bokens omslagsbild. Varje del är en egen speciell tolkning som sammanfogats till en intressant och läsvärd antologi.

Jag kan naturligtvis inte låta bli att dras med i en egen tolkning av den vackra omslagsbilden 

Mitt i min pappas barndomsby, vid det som en gång var byns hjärta, löper en lång allé av lärkträd. Sida vid sida står de där, stolta och raka som om de vore en herrgårdsallé. Vid sidan om allén står flera lärkträd som bildar en cirkel kring en mossbelupen rundel, som en dansbana eller en scen. Jag vet inte varför den hamnat där eller varför den fått den form den har, men alla träden planterades en gång av en inflyttad skogvaktare. Lärkträden ger en välkomnande känsla när man tagit sig upp för alla branta och kraftfulla stigningar och äntligen nått upp till byn. Som barn fantiserade jag om hur trollen kröp fram på nätterna och dansande barfota i den mjuka mossan. Som vuxen upplever jag varje sommar en känsla av tillhörighet när jag tar mig genom allén till fots eller med bil. Som om träden viskar till mig att de har svaren på mina frågor och att vi delar en stolthet över dem som levde och verkade där uppe i den lilla skogsbyn.

I början av byn finns en plats som pappa och hans syskon kallade "grinden", den har säkert funnits där och haft sin funktion när djuren betade på skogen, men jag har aldrig sett den. Platsen och namnet lever kvar och i mobiltelefonernas begynnelse var "grinden" den enda platsen i byn där det gick att ringa och ta emot telefonsamtal. Dit gick mina semesterfirande släktingar för att få kontakt med världen bortanför den stora skogen. Nu är pappa och de äldsta släktingarna borta, mobiltekniken har utvecklats och skogen växer sig tätare kring den sedan 60-talet folktomma byn. Ingenting i byn är som det varit, lärkträden är gamla, grinden är borta sedan länge och all den tid som gått är oåterkallelig. När sommaren kommer vet jag ändå att bortom den gamla grindens plats skymtar allén mitt i byn och jag kan leva mig kvar i både fantasier och minnen. 

Tack Whip Media för att jag fick möjlighet att läsa den här boken. 

Ett lästips!

  (null) 

Boken är utgiven i samarbete mellan Whip Media och Miramir Förlag och omslagsfotot är taget Skipås Naturreservat i södra Halland.

ISBN: 9789189409378
Utgivningsdatum: 2021-10-22

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentera här: