Alltid vid din sida av Nikola Scott

Alltid vid din sida av Nikola Scott är en historisk roman om dolda hemligheter i skuggan av andra världskriget. Under en av de tyska bombräderna mot London 1940 mister societetsflickan Violet sin bästa vän och kusin Romy. En händelse som sätter stora spår i hennes fortsatta liv och gör att hon väljer att lämna sin konservativa mamma, stadslivet, alla tebjudningarna och ett påtvingat bröllop. Med hjälp av sin vän Duffy tar hon värvning i Women's Land Army och arbetar på en äppelfarm under falsk identitet.

Mer än 60 år senare arbetar Violets barnbarn Frankie som journalist på tidningen London Post. Vid en stor välgörenhetsgala får hon uppdraget att göra en intervju med den kända Violet Etherington som under många år arbetat i organisationen Starlight Children´s Trust, för barns läskunnighet. Frankie har inte haft kontakt med sin mormor på många år och hennes arbetsuppgift visar sig inte vara helt enkel, men den öppnar upp för en helt ny relation med mormodern, vilket också påverkar hennes arbete på tidningen.

Frankie förstod att Violets minne börjat svikta, men det var också någonting annat som oroade henne, någonting från hennes ungdom som Frankie inte kände till. När hon börjar göra efterforskningar hittar hon uppgifter som leder henne vidare till avslöjanden som varit väl dolda under många år. Vad var det som hände Violet och de andra flickorna på äppelgården Winterbourne och varför hade hon aldrig berättat om sin tid i  Women's Land Army för Frankie och hennes familj.

Jag började läsa den här boken redan när den kom ut i höstas, men lyckades aldrig riktigt komma in i handlingen. När julens alla romaner blev aktuella fick den vänta på mitt nattduksbord och det visade sig vara en bra beslut. Nu har jag sakta tagit mig igenom de 486 sidorna och för varje kapitel jag läst har intresset att läsa vidare ökat. Berättelsen vinner i längden och blir stundtals riktigt spännande. Bokens upplägg driver handlingen framåt genom växlingen mellan nu- och dåtid. Jag kan uppleva vissa delar som lite förutsägbara men historien är bra skriven och intressant. Även om den är en historisk roman så kan den läsas som en feelgood eller en relationsroman, för här finns både förälskelse, vänskap och massor av mänsklig omtanke.

Det kom ut många historiska romaner under 2021 och jag läste ett flertal av dem. Överallt där krig pågår, oavsett om det är nutid eller dåtid så står kvinnorna inför särskilda utmaningar. Under andra världskriget hade de många viktiga roller när de övertog det arbete på gårdar och i fabriker som männen tidigare haft. Om författarna är pålästa blir böckerna viktiga tidsdokument som ger oss en inblick i kvinnornas liv och viktiga roll under kriget. Alltid vid din sida visar på hur lantflickornas arbete kunde se ut, även om alla flickor inom Women’s Land Army (WLA) inte hade liknande arbetsförhållanden som Violet. Den visar också på hur händelser i livet påverkar människor och deras familjemedlemmar i nedstigande led och hur mäns snedvridna kvinnosyn kan få ödesdigra konsekvenser. 

"Nikola Scott är född och uppvuxen i Tyskland. Som ung flyttade hon till USA och började arbeta på bokförlag. Efter tio år i New York flyttade hon till London och fortsatte där sin karriär som redaktör på ett av de större brittiska förlagen. Idag är hon själv författare till framgångsrika historiska romaner." (historiskamedia.se)

Tack! Historiska Media för att jag fick möjligheten att läsa den här boken.

Alltid vid din sida
Författare: Nikola Scott
Utgiven: 2021-10-11
Förlag: Historiska Media
ISBN: 9789177 897514

Tidigare romaner av Nikola Scott
Sommaren hon aldrig glömde
Min mammas hemlighet

  (null)