Skål för en groda av Helena Josephson

Skål för en groda av Helena Josephson är en bok om hopp och tro på framtiden, där författaren delar med sig av anteckningar, reflektioner och dikter som hon skrev när coronapandemin härjade som värst. Här beskriver hon sina tankar och känslor mellan insjuknande och tillfrisknande. När hon får diagnosen lymfom stannar allt till för en stund, men under sin cytostatikabehandling upptäcker hon att livet går vidare. Med hjälp av ett salutogent synsätt kan hon slutligen lämna sitt att-vara-sjuk-och-i behandling-jobb och gå tillbaka till sitt arbete som socialsekreterare.

För över tjugo år sedan insjuknade min dotter EmmaSelina i Hodgkins lymfom och vi sökte med ljus och lykta efter böcker att läsa tillsammans. Hon var 17 år, på gränsen att gå från barn till vuxen så vi sökte efter böcker för alla åldrar. Utbudet var då väldigt litet och jag har ofta ångrat att vi inte själva noterade och skev ner våra upplevelser, gemensamma och personliga.

Jag tycker om Helena Josephsons sätt att skriva med korta stycken och dikter som alla har sitt eget budskap. Texten är lättläst och jag kände igen många händelser i varje del.

När jag läser Skål för en groda kastas jag direkt tillbaka i tiden. Jag återupplever tiden på sjukhuset, våra bussresor till hematologen och kvällarna i soffan när cortisonet triggade till chips och dip. Det är så många minnen som kommer tillbaka, provtagningarna, all väntan på provsvar och inte minst personalens professionella men ändå personliga engagemang för oss som familj. Mitt liv var då helt uppfyllt av dotterns sjukdom, jag var den vuxna, tryggheten och hennes röst utåt. På EmmaSelinas önskemål följer jag fortfarande med på alla fortsatta återbesök och där träffar vi samme läkare som fanns med under hela hennes sjukdomstid. Varje gång ser han på oss båda, ler, nickar och säger, "Hej Emma. Hej Mamma"  I augusti fyllde hon fyrtio år men vår gemensamma resa fortsätter.

För Helena Josephson blev situationen ändå annorlunda genom alla restriktioner som pandemin förde med sig och jag är väldigt tacksam över att vi inte behöver dela den erfarenheten. 

För mig som anhörig har den här boken ett stort värde och jag vill tro att den behövs för många. För den som just nu går igenom en cytostatikabehandling, för den som varit med om liknande upplevelser tidigare och för alla anhöriga som finns med på resan. Det är viktigt att inse att väldigt många går starka ut ur en behandlingsperiod, men det tar tid både för den som drabbats och för anhöriga som maktlösa står bredvid och ser på. Att kunna läsa om andras upplevelser stärker bearbetningen och den här boken är precis det som jag och min dotter sökte efter.

Boken förmedlar ett lugn, ett hopp och en positiv känsla om att allt skall ordna sig till slut.

Tack! Helena Josephson för att du delar med dig av din upplevelse och tack för att jag fick möjlighet att läsa din bok.

"Vi höjer glasen, ser
varann djupt i ögonen
SKÅL FÖR EN GRODA."

Nu har jag läst Skål för en groda och kommer att lämna över den till EmmaSelina med en övertygelse om att även hon kan hitta guldkorn i det som Helena Josephsson delar med sig av. Vi vet båda att allt har sin tid och tillsammans är vi starka.

"Allt kan man ta ifrån människan.
Utom en sak - den yttersta
friheten att välja förhållningssätt till
det som livet för med sig"
- Viktor Frankel -

 

"Helena Josephson är familjeterapeut och numer verksam som familjebehandlare inom socialtjänsten i Skärholmen. Skål för en groda är hennes tredje bok. Hon debuterade 2018 med den självbiografiska romanen Gud i London (Faun Förlag), och 2020 gav hon ut den erotiska novellsamlingen Kär-lekar (Miramir Förlag). Helena Josephson beskriver att grunden för hennes författarskap och för hela hennes liv i övrigt, är ett aldrig sinande intresse för relationer och frågor som rör sanning, kärlek, andlighet och sexualitet." (Akademibokhandeln.se)

 

Lymfom
"Lymfom är ett samlingsnamn för en rad olika former av tumörsjukdomar som utgår från lymfsystemet. Prognosen och behandlingen ser helt olika ut beroende på lymfomtyp och andra egenskaper. I Sverige insjuknar omkring 2 500 personer årligen i lymfom. Två tredjedelar av patienterna är 65 år eller äldre."(cancerfonden.se)

Hodgkins lymfom
"Ungefär tio procent av lymfomsjukdomarna utgörs av Hodgkins lymfom. Det gör att i Sverige drabbas omkring 200 personer per år. Vanligtvis insjuknar man i åldern 15–34 år eller när man är över 50 år." (cancerfonden.se)

  • Skål för en groda
  • Författare: Helena Josephson
  • ISBN:   9789189707238
  • Utgivningsdatum: 2022-11-25
  • Miramir förlag i samarbete med Whip Media
(null)
 
 
 
 
 
 
 
1 Anna H:

skriven

Tack för att du delar med dig.

Svar: 💕
BASILICA
 
Follow my blog with Bloglovin

Kommentera här: