Skattjakt för vuxna

Geocaching är ett stort samtalsämne i vår familj för tillfället. Sonens stora entusiasm för skattjakt har snabbt smittat av sig till ett flertal andra familjemedlemmar. Personligen nöjer jag mig med att följa jakten på deras facebookssida och genom intressanta filminspelningar.
 
                              
För den som vill veta mer så  förklarar geocaching.se det så här:
"Geocaching är en sysselsättning som passar för alla som äger en bärbar GPS-enhet. Man kanske kan kalla det för en modern version av gömma nyckeln eller skattjakt. Någon gömmer en burk eller liknande någonstans, med en loggbok och en penna som viktigaste innehåll. Så nogranna koordinaterna som möjligt till gömman publiceras, ibland tillsammans med ledtrådar, på en webbplats på Internet. Intresserade kan sedan leta upp gömman, geocachen, och anteckna sig i loggboken. När man är uppkopplad nästa gång loggar man också på sidan på nätet, så att alla kan läsa loggarna utan att leta upp gömman i fråga. Man kan ta ett föremål från cachen, men bara om man lämnar ett nytt föremål i utbyte. Dessa föremål kallas bytessaker, eller bytesföremål. En bra riktlinje är att alltid lämna någon av minst samma värde som det man tar. Ibland utvidgas cachen till en så kallad multicache, där man måste besöka flera olika gömställen på vägen till slutmålet. Ibland arrangeras träffar (s.k. events) för utövare av geocaching, där koordinaterna för platsen där man skall mötas läggs ut på samma sätt som för en vanlig gömma men med tillägget att de bara gäller ett visst datum och klockslag. Olika event kan ha olika inslag, t.ex grillkvällar, städträffar (s.k. CITO-event), föreläsningar, etc.
 
Geocaching är ett sammansatt amerikanskt ord som består av GEO från det grekiska geo som betyder jord, mark och CACHING från det engelska ordet cache som betyder gömställe. Uttrycket används också inom datavärlden för att beskriva att datorn tillfälligt gömmer undan något. En svensk direkt-översättning av geocaching är svår, men ett uttryck som beskriver företeelsen kan vara "Skattjakt-med-GPS"."
 
 

Att det är ett intresse som inte är helt riskfritt visar den här bilden på sonen och hans kompis Erik.

Bilden har jag lånad från facebooksidan

#1 - - Emma:

Du kanske skulle börja du med? Smartphone har du ju redan. :)

#2 - - Elisabeth:

Tack Maud för förklaringen. Det verkar rätt roligt!