"Vargarnas historia" - om gåtan kring ett barns död

För en tid sedan fick jag en nyutkommen bok av min egen ”Violen i Flen”, sonhustrun som arbetar i stadens bokhandel vid Vängåvan. ”Vargarnas historia”  skriven av Emily Fridlund är ingen bok jag själv skulle valt, så därför blev den en extra överraskande och spännande läsning. Författaren har en doktorsexamen i kreativt skrivande från University Southern California och det här är hennes första bok. Miljöbeskrivningarna från sjöarna vid norra Minnesota är många och målande och handlingen rör sig fram och tillbaka under en period på tjugo år. Linda som är bokens huvudperson gör mig stundtals upprörd och stundtals fascinerad över hennes sociala relationer. På andra sidan sjön, där hon lever tillsammans med sina föräldrar möter hon ett par som har en liten son. Linda anlitas som barnvakt till sonen Paul och även om både mamman och pappan är ömsinta och kärleksfulla mot sonen så känner Linda att det är något som inte stämmer.

Vargarnas historia handlar om gåtan kring ett barn död och är både stimulerande och frusterande på samma gång. En positiv läsupplevelse, tack MiaMaria för att jag fick boken i min hand. Den var verkligen inget självklart litteraturval för mig, men jag är glad att jag fick möjligheten.

 
Sommarens familjeresa gick till Gotland.
Den här vackra bilden tog min bror precis när kryssningsbåten lämnade ett varmt och soligt Visby.
Resans bokval återkommer jag till vid ett senare tillfälle.

I böckerna värld är ingen ensam

”En god bok ger läsaren en förnimmelse av att det är vår egen erfarenhet vi läser om.
När litteraturen är som bäst tycker vi att vi plötsligt minns något viktigt som vi vetat men glömt.”

                                                                           Olof Lagerkrantz

I höst startar den första svenska högskoleutbildningen i biblioterapi på Ersta Sköndal  Bräcke högskola. På samma sätt som terapier kopplas till olika konstnärliga områden som musik, bild och dans är biblioterapi en uttrycksfull terapiform. Läsning av skönlitterära verk och samtal om dem ligger i fokus.  Skönlitteraturens betydelse för människors psykiska hälsa är inget nytt. Aristoteles betraktade litteraturen som läkemedel  för själen och i litteraturen har det alltid funnits en stark tilltro till litteraturens positiva betydelse.  Biblioterapin har sakta vuxit fram under 1900-talet och har utvecklats mest i USA där uppmärksamheten varit stor både i samhället och inom den internationellt förankrade forskningen. Det känns spännande att den nu används mer och mer här i Sverige.

Vad är biblioterapi - för mig?

Att skriva och läsa ger inspiration och kreativitet till att fantisera och leka med orden. Det ger insikt, tröst och bearbetning av minnen och händelser bakåt i tiden. Det visar på och ger möjligheter till att utforska områden som förmedlar hopp och tro för framtiden. Litteratur ur ett salotogent/ hälsobringande perspektiv känns meningsfullt, begripligt och hanterbart och ger en känsla av att befinna sig i ett sammanhang, KASAM.

Litteratur är ett sätt att mötas – i böckernas värld är ingen ensam. 

 

Vad vill jag? Vad kan jag? Vad vågar jag? Vad får jag? Vad döljer jag? Vad känner jag? Vad önskar jag?

 

 
Prinsessorna identitet har alltid förstärkt med färgerna rosa och lila.
Ett sätt för oss att veta vem som är vem och ett sätt för dem att se skillnad på kläder och leksaker.
Deras eget namn på LUPINER är ELLEN och CLARA blommor. 
Jag kan bara instämma 😘

Källor: lir.gu.se (Göteborgs universitet)  och regionorebrolan.se (Pia Bergström om biblioterapi)

Lycka!

"Lycka är en känsla som kommer och går.
Det är omöjligt för oss att vara lyckliga hela tiden.
Var och en av oss upplever sin lycka på sitt eget sätt
och det kan inte jämföras med andras lyckokänslor.
Det är viktigt för oss att bevara våra lyckostunder i vårt hjärta
och att kunna hämta kraft ur dem då livet känns svårt."
 
Citat från Ett meningsfullt liv- Logoterapi på mitt sätt.
Marketta Simons