Jag tror på solen även när den inte skiner

Min barndomstro har med åren utvecklats till en inte helt uttalad gudstro. Men jag tror på värden som känns meningsfulla och riktiga att leva efter. Med öppna händer försöker jag att söka, önska, ge, ta emot, hoppas och tro. Jag är helt medveten om att lever jag med knutna händer mot världen, så kan jag varken ta emot eller ge värme och närhet, när jag och andra är i behov av det. Att leva så är mitt eget ställningstagande och det är jag själv som väljer förhållningssätt.

Utifrån Viktor Frankel och logoterapins syn kan det också  beskrivas så här:
”Om nu det här är mitt liv, även om jag inte önskar att det såg ut så här, så kan jag trots allt bestämma mig för att leva det värdigt."

Källa: "Dansa med universum"  AnneLi Amilon

 
"Om världen skulle gå under i morgon, så vill jag ändå plantera mitt äppelträd i dag.”

 Marin Luther

Att vara i tillit

Efter mer än tre månaders vila så börjar jag fungera bättre i vardagen. Lugnet, promenaderna och naturligtvis en hel del mediciner har hjälpt mig åt rätt håll. Att vakna utan huvudvärk och inte behöva ta värktabletter för att kunna klä på sig är en mycket bra början på ett nytt år. Jag vill inte bli ett offer för rädslan och dess olika uttryck. Rädslan att inte hitta balansen, orken och kraften att leva ett bra liv, som jag burit med mig så länge. Jag börjar nu mer och mer våga leva i tillit. 
 
Telefonen och Ipaden har jag använd den senaste tiden men min dator har fört en lugn tillvaro i ett hörn i sovrummet, men nu börjar dimman sakta lätta och skrivlusten återvända. Jag ser fram emot en ny vår, att kunna läsa böcker, uttöka mina friluftsaktiviteter och orka lägga mer arbetstid vid datorn. 
 
Viktor Frankel skriver i boken "Livet måste ha en mening " att man kan ta ifrån människan allt utom en sak
"- den yttersta fIriheten att välja förhållningssätt till det som livet för med sig."
 
 
 
"I dag har jag möjligheten att i tillit vila i mig själv"
AnneLI Amilon