Trädgårdstider

Solen skiner och grönskan hänför. Nätterna är ljusa och solcellslamporna förblir mörka. Vattnet glittrar både på hav och insjö, fågellivet är mer aktivt än någonsin och mitt i det här befinner jag mig. Visst kommer det några ljumma regnskurar ibland, men håll med om att svensk försommar är fantastisk.

...... 

Min kropp fungerar inte för trädgårdsarbete, men med god hjälp har jag nu lyckats åstadkomma en del under den här försommaren. Jag har efter stormar och tidigare röjningar i många år kämpat för att få till lummighet och skydd mot vind, men tiden tär på gamla träd och de kan inte bevaras för alltid. Två stora väderpinade och myrangripna granar är borta från tomten vid havet och efter ett slitsamt arbete av ett inhyrt trädgårdsföretag så finns nu bara delar av grova rötter kvar. Förhoppningsvis så behöver både son och svärson några avreageringspass under sommaren och då kan rothuggning vara en lika bra aktivitet som deras sedvanliga anfall på vedhögar och förmultnade stubbar.

 

Jag lägger nu den delen av trädgården åt sidan för den här sommaren och sätter fokus på rabatter och köksträdgård. Planerar utifrån några nya och spännande tankesätt som jag fått genom webbkursen ”Feng Shui på lätt sätt i trädgården”. Jag har tidigare skrivit om den HÄR.

Försöker välja växter och färgsättning genom att se på Yin och Yang som två sidor av Chi, där Yin är den stilla och lugna och Yang är den aktiva. Upptäcker att det stämmer ganska bra utifrån de färger som jag valt tidigare, men här finns mycket för mig att lära så fortsättning följer.

 ” Så känns trädgården mörk och inte så öppen, då ska du ta in mer Yang kvalitéer."

"Lila förknippas med intuition, andlighet, medvetenhet och mystik. Färgen finns i flera nyanser och dess ”värme” beror på om den har mer rött (yang) eller blått (yin) i sig."                         

 
                                                                                                       
 

"En medmänskligare och vackrare värld"

Under hösten 2010 startade Elisabeth Jönsson insperations- och kulturprojektet Punctum saliens” . Syftet med projektet har varit att förmedla kunskap, kreativ näring och själslig inspiration. Under de här åren har hon också gett ut tre böcker  ”Berika och värna livet: tio uppdrag för skaparglädje och själslig inspiration”, 2012, ”Kulturdagboken”, 2014 och "Mer människa -Tankar om livet och den tid vi lever i”, våren 2016.

Punctum saliens är latin och betyder ”den springande punkten”, namnet "står för ett utforskande av tillvaron och en grundinställning som innebär att sanningen är föränderlig över tid och rum”. Som projektskapare och författare ser jag det som att Elisabeth har lyckats mycket bra. Projektet har varit en inspirationskälla där mötet med naturen, kulturen och med andra människor gett mig som läsare möjligheter till inspiration och nya infallsvinklar som stärkt och utvecklat mig som människa.

Boken ”Mer människa - Tankar om livet och den tid vi lever i”  berör och engagerar. Vissa meningar i boken gör mig upprörd och stundtals arg för de är så viktiga och naturliga och borde inte behöva beröras som problemformuleringar. Men det viktiga och naturliga är i dagens samhälle inte alltid det självklara.

”För att må väl och känna livsglädje är det viktigt att fundera över sina prioriteringar och varför det ser ut som det gör.”

”Vad händer med vårt livsinnehåll om vi väljer att hela tiden zappa bort det som inte är omedelbart roligt att göra?”

”Vad är en gemenskap som bygger på yta eller som kväser personligheter värd i slutändan?”

"Kanske är det när vi ställs inför livets mer sårbara tillfällen som vi får bättre kunskap om oss själva som människor, våra personliga  begränsningar och innersta värderingar"?

Slutligen en mycket viktig fråga i dagens samhälle; Hur mycket utrymme finns det för känslor?

Frågeställningarna är många och i boken delar Elisabeth med sig av sitt sätt att se på och förhålla sig till livet utifrån de tre livsvägarna - ”viljan till kunskap, viljan till skönhet och viljan att göra skillnad”.

Boken kommer också att användas I bokcirklar vilket jag ser som en fantastisk möjlighet för många att få läsa, fundera på och reflektera över bokens texter. Det ger precis som författaren själv skriver, möjligheter att se och nyansera språket, vidga blicken och fördjupa förståelsen för sig själv och människan.

Det här är ingen bok man läser och sedan ställer in i bokhyllan. Det är en bok för understrykningar, bockar i kanten, minnesanteckningar, post-it lappar, hundöron, omläsning och minnesuppdateringar. Under sommaren kommer jag att utifrån bokens frågeställningar lyfta några av de tankar om livet som berört mig och som känns extra viktiga att reflektera över här på basilicablogg.se.

Mer människa - vilka tankar om livet berör dig?

”Jag tror att det är viktigt att tilllåta sig sin vilsenhet.

Den är en del i att vara människa”

Elisabeth Jönsson