Under hösten 2010 startade Elisabeth Jönsson insperations- och kulturprojektet Punctum saliens” . Syftet med projektet har varit att förmedla kunskap, kreativ näring och själslig inspiration. Under de här åren har hon också gett ut tre böcker  ”Berika och värna livet: tio uppdrag för skaparglädje och själslig inspiration”, 2012, ”Kulturdagboken”, 2014 och "Mer människa -Tankar om livet och den tid vi lever i”, våren 2016.

Punctum saliens är latin och betyder ”den springande punkten”, namnet "står för ett utforskande av tillvaron och en grundinställning som innebär att sanningen är föränderlig över tid och rum”. Som projektskapare och författare ser jag det som att Elisabeth har lyckats mycket bra. Projektet har varit en inspirationskälla där mötet med naturen, kulturen och med andra människor gett mig som läsare möjligheter till inspiration och nya infallsvinklar som stärkt och utvecklat mig som människa.

Boken ”Mer människa - Tankar om livet och den tid vi lever i”  berör och engagerar. Vissa meningar i boken gör mig upprörd och stundtals arg för de är så viktiga och naturliga och borde inte behöva beröras som problemformuleringar. Men det viktiga och naturliga är i dagens samhälle inte alltid det självklara.

”För att må väl och känna livsglädje är det viktigt att fundera över sina prioriteringar och varför det ser ut som det gör.”

”Vad händer med vårt livsinnehåll om vi väljer att hela tiden zappa bort det som inte är omedelbart roligt att göra?”

”Vad är en gemenskap som bygger på yta eller som kväser personligheter värd i slutändan?”

"Kanske är det när vi ställs inför livets mer sårbara tillfällen som vi får bättre kunskap om oss själva som människor, våra personliga  begränsningar och innersta värderingar"?

Slutligen en mycket viktig fråga i dagens samhälle; Hur mycket utrymme finns det för känslor?

Frågeställningarna är många och i boken delar Elisabeth med sig av sitt sätt att se på och förhålla sig till livet utifrån de tre livsvägarna - ”viljan till kunskap, viljan till skönhet och viljan att göra skillnad”.

Boken kommer också att användas I bokcirklar vilket jag ser som en fantastisk möjlighet för många att få läsa, fundera på och reflektera över bokens texter. Det ger precis som författaren själv skriver, möjligheter att se och nyansera språket, vidga blicken och fördjupa förståelsen för sig själv och människan.

Det här är ingen bok man läser och sedan ställer in i bokhyllan. Det är en bok för understrykningar, bockar i kanten, minnesanteckningar, post-it lappar, hundöron, omläsning och minnesuppdateringar. Under sommaren kommer jag att utifrån bokens frågeställningar lyfta några av de tankar om livet som berört mig och som känns extra viktiga att reflektera över här på basilicablogg.se.

Mer människa - vilka tankar om livet berör dig?

”Jag tror att det är viktigt att tilllåta sig sin vilsenhet.

Den är en del i att vara människa”

Elisabeth Jönsson

 
Mer människa-Tankar om livet och den tid vi lever i, hälsa, må bra, punctum saliens,

1 kommentarer

Karin

13 Jun 2016 10:26

Intressant!

Svar: Ja, mycket!
basilica@live.se

Kommentera

Publiceras ej