KASAM - ”Känslan av sammanhang

Aaron Antonovsky (professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion Universitetet i Israel) såg på hälsa/sjukdom ur ett salutogenetiskt perspektiv. Detta innebär att han intresserar sig för alla faktorer som vidmakthåller eller skapar god hälsa när man ser till individens hela livssituation. Ur det perspektivet är inte alla stressorer alltid negativa utan de kan i stället bidra till att hjälpa till att öka möjligheterna att hantera andra stressorer. Stressorer för Antonovsky i det här sammanhanget handlar om allt från virus till benbrott, från "gnälliga ungar" och till upplevelser i koncentrationsläger. Han definieras stressorer som "någonting som för in entropi i systemet” - dvs. en livserfarenhet som är kännetecknad av bristande entydighet,

KASAM-begreppet är tre begrepp.

Begriplighet som handlar om i vilken utsträckning man upplever inre och yttre stimuli som förnuftsmässigt gripbara, som information som är ordnad, sammanhängande, strukturerad och tydlig snarare än som brus - dvs. kaotisk, oordnad, slumpmässig, oväntad, oförklarligt.’

Hanterbarhet, handlar om i vilken grad man upplever att det står resurser till ens förfogande, och med vilkas hjälp man kan möta de krav som ställs av de stimuli man bombarderas av.

Meningsfullhet, är begreppets motivationskomponent, att vara delaktig som medverkande i de processer som skapar ens öde o de  dagliga erfarenheterna.

 Vissst kan man se det här som teori men om man dagligen ställer sig frågor som

GOD MORGON  hur mår jag  idag????

Jag mår fint,  den här dagen kommer att bli kanon (även om huvudet dunkar och kroppen värker) så blir det nog en bra dag.

Det känns MENINGSFULLT att gå till jobbet idag. Jag behövs där och det kommer att bli kanon.

Visst är det BEGRIPLIGT att jag måste vara på jobbet för jag är en kugge i hela hjulet.

Och det är HANTERBART att få det att fungera  och det är viktigt att kunna jobba för att få pengar till att betala räknigarna. Ser jag på helheten så är det viktigt för mig att ha ett arbete och jag behövs.

 

VISST ÄR LIVET FANTASTISKT vi hörs i morgon