Värdskap

"Värdskap är konsten att få människor att känna sig välkomna. Att se de vi möter som våra gäster, oavsett om de är kunder, klienter, patienter, studenter....eller kollegor. Ett gott värdskap rymmer begrepp som service, bemötande, kvalitet, vänskap och gästfrihet. Utgångspunkten är ett välkomnande och öppet förhållningssätt till människor och situationer vi möter."

De här kan man läsa på värdskap.se som drivs av Jan Gunnarsson m.fl. Gunnarsson var i går på besökt Sundsvall med sin föreläsning om "att välkomna andra, varandra och sig själv".

 En mycket intressant eftermiddag.

Foto:basilicablogg.se