Livsbevis


"En ärekrona äro grå hår; den vinnes på rättfärdighetens väg"
 
Ordspråksboken 16:31
 
"De ungas ära är deras kraft, och de gamlas prydnad är deras grå hår"
 
Ordspråksboken 20:29
 
 

Kommentera här: