Team 233

Lita på processen sa min kollega och det visade sig vara en bra idé. Det har hänt mycket i Sundsvall under den sista tiden och det kommer att hända mer. 
 
SEB:s nya etablering i Sundsvall är ett värdefullt tillskott. IUC, Industellt utvecklingscentrun har på uppdrag av Näringslivsbolaget räknat ut att etableringen ger en samhällsekonomisk vinst på 9,5 miljoner kronor per år för Sundsvalls Kommun. Förutom 75 nya arbetstillfällen på SEB:s telefonbanktjänst bidrar det också till 57 indirekta tjänster. Det här är en av orsakerna till att vår verksamhet "Team 233" är av intesse. Vi har under veckan fullföljt de kriterier som krävdes för att kunna jobba vidare och även haft ett flertal intresserade besökare i Innovations- fabriken. 
 
Jag har tidigare skrivit att jag sysslat med storytelling. På den plats där Riksbankshuset i dag ligger fanns i slutet på 1800-talet Sundsvalls första telefonledningar. Ett fleral år innan Sundvalls första telefonväxel kom tiill så använde man där telefonen som ett arbetsredskap mellan en bokhandel, ett tryckeri och en litografisk anstalt. Vi har som "Team 233" tagit bokandelns telefonnummer med oss in i 2000-talet. Det finns mycket mer att utforska om den plats vi dagligen befinner oss på, men allting har sin tid.
 
 
Hollnerska bokhandeln hade år 1888 bytt namn till
Collins Bok, Musik-, Pappers- & Konsthandel med telefonnummer 233.
 
Annons i Sundsvalls Tidning Årgång 1888
 
Referenser:
(ST 2014-01-17) 
(http://runeberg.org/sundtidn/1888/0233.html)

Kommentera här: